سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گیاهان دارویی

سایتی را که در پیش رو دارید سایتی در جهت اطلاع رسانی به اقشار مردم میهن اسلامی ایران بوده و تمای مقالات و دستورالعملها را از زبان و بیانات اساتید برجسته و بنام ایرانی و خارجی در سایت درج می نماید
نظر

با نام و یاد خداوند شفادهنده

ناصرخسرو در دیوان خود از اصطلاحات و اسامی گیاهان دارویی استفاده کرده است

که توسط سرکار خانم دکتر مریم السادات اسعدی در لینک زیر آورده شده است :

بررسی اصطلاحات طبی دیوان ناصرخسرو